ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

ทุนวิจัยในประเทศเกาหลี (ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี)

>>รายละเอียด

ทุนวิจัยภายในประเทศ (ระยะเวลา 1 ปี)

>>รายละเอียด